28
Feb

Uitreiking Cultuurfonds Mode Stipendium 2012

Uitreiking Cultuurfonds Mode Stipendium 2012

Donderdag 15 maart a.s. wordt het Cultuurfonds Mode Stipendium 2012 uitgereikt. Het Cultuurfonds Mode Stipendium bestaat uit een bedrag van € 50.000  voor modevormgevers. Het stipendium is ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds.  Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘Dankzij de genereuze gift van een anonieme mecenas kan het Cultuurfonds jaarlijks een extra stimulans geven aan de ontwikkelingen in de Nederlandse modewereld. De talentvolle ontvanger wordt met het geldbedrag in de gelegenheid gesteld zich eenmalig op artistieke of zakelijke verdieping te richten.’
 
De ontvanger van het Cultuurfonds Mode Stipendium wordt geselecteerd op basis van zorgvuldig ontwikkelde criteria. Het stipendium is bedoeld voor in Nederland gevestigde ontwerpers die al minimaal vijftien collecties hebben gemaakt. Hij of zij munt uit in artistieke kwaliteit en in vakmanschap. Tot slot is de ontwerper een vaandeldrager voor Nederlandse mode en Nederlandse cultuur met een internationaal mode DNA. Voor deze groep zeer gevorderde modevormgevers bestaan in Nederland weinig andere stimuleringsregelingen. Dankzij het Cultuurfonds Mode Stipendium wordt de ontwerper in staat gesteld een beslissende stap in zijn of haar carrière te zetten. Het Cultuurfonds Mode Stipendium werd in 2011 voor de eerste keer uitgereikt aan modevormgever Ilja Visser.
 
Samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds en Dutch Fashion Foundation
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Dutch Fashion Foundation verzocht als partner bij te dragen aan de ontwikkeling van het Cultuurfonds Mode Stipendium. Dutch Fashion Foundation begeleidt de ontvanger bij de besteding van het Cultuurfonds Mode Stipendium. Met een geschiedenis van tien jaar in het succesvol begeleiden van toptalenten in het hoogste segment van de Nederlandse mode verzekert de inbreng van de Dutch Fashion Foundation het kwaliteitskeurmerk. Angelique Westerhof, directeur Dutch Fashion Foundation: “Het slaan van een brug van artistieke visie naar de ontwikkeling van een succesvol en financieel duurzame brand is een moeilijke opgave voor het Nederlandse modetalent. Financiering is hierbij vaak een grote bottleneck. Een financiële injectie van €50.000 helpt de ontwerper de kloof tussen talent en brand te dichten. Het gaat hier om ontwerpers die al hebben laten zien zowel artistiek als commercieel veel in hun mars te hebben.”
 
Mecenaat
Het Cultuurfonds Mode Stipendium is in het leven geroepen door een mecenas met visie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt particulieren, stichtingen en bedrijven verschillende mogelijkheden om geld te schenken binnen het culturele veld. Zo kan men een stipendium of een CultuurFonds op Naam oprichten, ook is het mogelijk eenmalig geld te geven voor een specifiek werkterrein. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is met inmiddels meer dan 280 CultuurFondsen op Naam en meer dan 70 jaar ervaring expert op het gebied van het mecenaat en biedt de mogelijkheid om specifieke wensen tot uitvoer te brengen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen.


Facebook shareComments
Er zijn geen comments